Module 2 | Biologische effecten van röntgenstraling

Het vakgebied radiobiologie ontstond door onderzoek te doen naar de interactie van weefsels met ioniserende straling. Om de gevolgen van de wisselwerking van ioniserende straling met menselijk weefsel te kunnen begrijpen, is het nodig enige kennis te bezitten van de biologische processen welke zich in de cel afspelen. In deze module komt aan bod welke weefsels het meest gevoelig zijn voor ioniserende straling, welke weefselreacties en stochastische effecten er zijn en welke wisselwerking het meest belangrijk is binnen de tandheelkundige radiologie.

0