Module 4 | Beschermende maatregelen

Ook de tandheelkundige professie heeft te maken met het beleidskader ioniserende straling. In deze module worden de mogelijke dosis beperkende maatregelen besproken voor u en uw medewerkers. Hoe kunnen ook al weer de ALARA principes toegepast worden in de praktijk? Wat is de beste positie ten opzichte van de buis wanneer een begeleider bij de opname staat? Hoe zit het met persoonlijke beschermingsmiddelen? Allemaal punten die in deze module aan bod komen.

0