Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
99
Begin
This training is currently closed

Nascholing tandartsassistenten en mondhygiënisten

Veel assistenten en mondhygiënisten uit de  mondzorgpraktijk hebben een opleiding gevolgd om in opdracht van de tandarts(specialist) röntgenfoto’s te maken. Volgens de beroepsrichtlijn moet deze kennis elke 5 jaar worden opgefrist. Met het volgen van deze online nascholing voldoe je aan die eis.

Deze nascholing wordt afgerond af met een certificaat.

De leerdoelen van de cursus

De assistent/mondhygiënist kan:

  1. De eigenschappen van straling benoemen;
  2. De gevaren aangeven van straling;
  3. Medewerkers en patiënten zo optimaal mogelijk beschermen tegen straling;
  4. Relevante wet- en regelgeving benoemen;
  5. Uitleggen hoe apparatuur correct gebruikt moet worden;
  6. De meest voorkomende fouten in opnamen herkennen.

De studiebelasting van de nascholing bedraagt ongeveer 2 uur. 

De leerdoelen in deze nascholing worden op een prettige manier gerealiseerd door afwisselend gebruik van media zoals tekst, afbeeldingen, video’s en explainers. Het is een online nascholing die niet snel verveelt en je kennis weer wordt opgefrist.  Bovendien hoef je de praktijk of het huis niet te verlaten om deze nascholing te volgen. Gewoon vanuit de eigen omgeving, op eigen tempo. Na betaling houdt je een jaar lang toegang tot de cursusinhoud.*

*Niets uit deze cursus mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder.