Online nascholing tandartsassistenten

Veel assistenten uit de mondzorgpraktijk hebben een opleiding gevolgd om in opdracht röntgenfoto’s te mogen maken in de praktijk. Volgens de beroepsrichtlijn moet deze kennis elke 5 jaar worden opgefrist.

Met deze online nascholing stralingsbescherming voldoe je in één keer aan deze eis. 

Nascholing tandartsassistenten

Het instellen en maken van röntgenopnames binnen de tandheelkunde is volgens de Richtlijn Tandheelkundige Radiologie van de KNMT toegestaan mits een assistent of mondhygiënist hiervoor een externe scholing radiologische opnametechniek heeft gevolgd. Hierna is het verplicht passende bij- en nascholing te volgen, met een interval van 5 jaar.

In de mondzorg zijn er vele nascholingen, welke behoorlijk wat tijd in beslag kunnen nemen. Deze online nascholing stralingsbescherming voor tandartsassistenten en mondhygiënisten heeft een studiebelasting van ongeveer 1,5-2 uur en is volledig online te volgen. Na aanschaf houdt u een jaar toegang tot de cursusinhoud, en kunt u op elk gewenst moment weer inloggen om de cursus te vervolgen.

“Online nascholing is erg prettig, ik kan het volledig in mijn eigen tijd doen.
De lessen zijn duidelijk en ik heb er ook echt iets aan!”
Belinda van der Meulen
Tandartsassistente

Wat krijgt u in de online nascholing?

Altijd toegang


In een online leeromgeving staan alle modules van de nascholing. U behoudt maar liefst 1 jaar lang toegang tot de leeromgeving.

Quiz


De nascholing sluit u af met een quiz die met een voldoende afgerond dient te worden om de nascholing succesvol af te sluiten.

Certificaat


Bij succesvolle afronding van de nascholing ontvangt u een certificaat en is uw kennis over stralingsbescherming weer up-to-date.

Hierover leert de tandartsassistent in de nascholing:

Gevaren van
straling


Aan het eind van deze module beschikt u over wat basiskennis in de radiobiologie. Om te begrijpen wat het effect is van röntgenstraling op een menselijke cel, moeten we eerst weten hoe deze cel functioneert. Ook behandelen we grootheden en eenheden in de stralingsbescherming, en gaan we dieper in op het thema straling en zwangerschap.

Wat is straling en hoe wordt het opgewekt


In dit onderdeel gaan we in op hoe de bouw van materie is en hoe röntgenstraling nu eigenlijk wordt opgewekt. Hierbij duiken we in wat basiskennis over atomen en moleculen. We maken gebruik van video en veel afbeeldingen, zodat de stof afwisselend wordt aangeboden.

Bescherming
tegen straling


We weten wat straling is en wat het kan doen in het menselijk lichaam. Maar hoe beschermen we ons in de praktijk tegen straling? We behandelen bescherming voor de medewerkers en bescherming voor patiënten, zoals wat is nu het nut van een loodschort? Ook komt aan bod wat ALARA nu eigenlijk is en hoe dit kan toegepast worden in de praktijk.

Wetgeving
stralingsbescherming


In deze module behandelen we in het kort de richtlijnen in de stralingsbescherming. We beschrijven wat de Kernenergiewet en Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) inhoudt en de belangsrijkste punten uit de beroepsrichtlijn.

Insteltechniek & Quiz


In dit onderdeel zullen we ingaan op de opnametechnieken van intraorale opnames en panoramische opnames. Dit doen we aan de hand van duidelijke afbeeldingen en schetsen. Want hoe zat het ook nog weer precies? Aansluitend volgt de quiz waarin de meest gemaakte instelfouten aan bod komen!

Dit levert de online nascholing u op:

Werknemers in een tandartspraktijk ALARA werken met röntgenstraling

✔ De wettelijk verplichte nascholing stralingsbescherming volgen in eigen tijd;

✔ Uw praktijk hoeft niet dicht omdat het team niet naar een fysieke trainingslocatie hoeft voor nascholing;

✔ De nascholing wordt afgerond met een certificaat.

€99

Nascholing tandartsassistenten en mondhygiënisten

Inhoud: 5 modules met een afsluitende quiz

Studiebelasting: 1,5 -2 uur

Deze nascholing wordt afgerond met een certificaat

Wilt u alle assistenten en mondhygiënisten in uw praktijk toegang geven tot deze cursus? Neem dan contact op via email om gebruik te maken van ons aanbod voor de gehele tandartsenpraktijk.