Online nascholing mondhygiënisten

Mondhygiënisten uit de mondzorgpraktijk die in de praktijk in opdracht röntgenfoto’s maken, hebben hiervoor een opleiding gevolgd. Iedere vijf jaar moet de kennis hiervoor worden opgefrist volgens de beroepsrichtlijn.

Kies daarom voor de online nascholing stralingsbescherming voor mondhygiënisten om in één keer te voldoen aan deze eis.

Online nascholing voor mondhygiënisten

De Richtlijn Tandheelkundige Radiologie van de KNMT stelt dat mondhygiënisten een externe scholing radiologische opnametechniek moeten hebben gevolgd om röntgenopnames in te mogen stellen en te maken. Na het voltooien van deze scholing, dient er om de vijf jaar passende bij- en nascholing te worden gevolgd.

Nascholingen in de mondzorg kennen vele varianten, die flink wat tijd kosten. AVS-Radiant vindt dat dit efficiënter kan en heeft daarom een unieke online nascholing stralingsbescherming voor assistenten en mondhygiënisten ontwikkeld. Deze online nascholing heeft een studiebelasting van 1,5 tot 2 uur. De cursus is tot een jaar na aanschaf en op ieder moment te volgen, zodat u deze geheel in uw eigen tijd kunt voltooien.

Waarom is nascholing voor mondhygiënisten belangrijk?

Als bewijs voor bekwaamheid voor het maken van röntgenopnames in opdracht van tandartsen, dient de mondhygiënist zich eenmaal per 5 jaar bij te scholen op het gebied van röntgenopnametechniek. Het is belangrijk de kennis over verschillende kerncompetenties, genoemd in de beroepsrichtlijn, up-to-date te houden. Met deze online nascholing wordt volledig voldaan aan deze eis.  

Indien u geregistreerd mondhygiënist bent, en u hebt een diploma ‘TMS tandheelkunde basis’ behaald, is de voorwaarde dat er eens in de 5 jaar 4 uren nascholing wordt gevolgd. Hiervoor is de ‘Nascholing TMS tandheelkunde basis’ de beste keuze. 

“Online nascholing is erg prettig, ik kan het volledig in mijn eigen tijd doen.
De lessen zijn duidelijk en ik heb er ook echt iets aan!”
Belinda van der Meulen
Tandartsassistente

Wat krijgt u in de online nascholing?

Altijd toegang


In een online leeromgeving staan alle modules van de nascholing. U behoudt maar liefst 1 jaar lang toegang tot de leeromgeving.

Quiz


De nascholing sluit u af met een quiz die met een voldoende afgerond dient te worden om de nascholing succesvol af te sluiten.

Certificaat


Bij succesvolle afronding van de nascholing ontvangt u een certificaat en is uw kennis over stralingsbescherming weer up-to-date.

Hierover leert de mondhygiënist in de nascholing:

Gevaren van
straling


Aan het eind van deze module beschikt u over wat basiskennis in de radiobiologie. Om te begrijpen wat het effect is van röntgenstraling op een menselijke cel, moeten we eerst weten hoe deze cel functioneert. Ook behandelen we grootheden en eenheden in de stralingsbescherming, en gaan we dieper in op het thema straling en zwangerschap.

Wat is straling en hoe wordt het opgewekt


In dit onderdeel gaan we in op hoe de bouw van materie is en hoe röntgenstraling nu eigenlijk wordt opgewekt. Hierbij duiken we in wat basiskennis over atomen en moleculen. We maken gebruik van video en veel afbeeldingen, zodat de stof afwisselend wordt aangeboden.

Bescherming
tegen straling


We weten wat straling is en wat het kan doen in het menselijk lichaam. Maar hoe beschermen we ons in de praktijk tegen straling? We behandelen bescherming voor de medewerkers en bescherming voor patiënten, zoals wat is nu het nut van een loodschort? Ook komt aan bod wat ALARA nu eigenlijk is en hoe dit kan toegepast worden in de praktijk.

Wetgeving
stralingsbescherming


In deze module behandelen we in het kort de richtlijnen in de stralingsbescherming. We beschrijven wat de Kernenergiewet en Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) inhoudt en de belangsrijkste punten uit de beroepsrichtlijn.

Insteltechniek & Quiz


In dit onderdeel zullen we ingaan op de opnametechnieken van intraorale opnames en panoramische opnames. Dit doen we aan de hand van duidelijke afbeeldingen en schetsen. Want hoe zat het ook nog weer precies? Aansluitend volgt de quiz waarin de meest gemaakte instelfouten aan bod komen!

Dit levert de online nascholing u op:

Online nascholing mondhygiënisten

✔ De wettelijk verplichte nascholing stralingsbescherming volgen in eigen tijd;

✔ Uw praktijk hoeft niet dicht omdat het team niet naar een fysieke trainingslocatie hoeft voor nascholing;

✔ De nascholing wordt afgerond met een certificaat.

€99

Nascholing tandartsassistenten en mondhygiënisten

Inhoud: 5 modules met een afsluitende quiz

Studiebelasting: 1,5 -2 uur

Deze nascholing wordt afgerond met een certificaat

Wilt u alle assistenten en mondhygiënisten in uw praktijk toegang geven tot deze cursus? Neem dan contact op via email om gebruik te maken van ons aanbod voor de gehele tandartsenpraktijk.