Nascholing stralingsbescherming voor tandartsen

Met de nascholing TMS Tandheelkunde voor tandartsen voldoet u in één keer aan de nascholingsverplichting uit de wetgeving (Bbs). 

Deze nascholing is op basis van e-learning, u volgt de nascholing online, op de momenten dat het ú uitkomt. Bespaar tijd en maak het uzelf makkelijk aan de wet te voldoen. 

Nascholing stralingsbescherming tandheelkunde basis

De tijden waarin tandartsen een dagdeel of een avond moest vrijmaken om de verplichte nascholing stralingsbescherming te volgen, liggen achter ons. De tandartsenpraktijk hoeft geen dagdeel dicht omdat het hele team naar een locatie gaat om een nascholing te volgen

Onze nascholing heeft een volledige accreditatie en is inhoudelijk completer dan een fysieke bijeenkomst. Na deze cursus bent u weer volledig up-to-date wat betreft de moderne stralingshygiëne en huidige regelgevingU ontvangt na succesvolle afronding een certificaat en 4 KRT punten waarmee u voldoet aan de 5-jaarlijkse eis van de noodzakelijke nascholing op het gebied van stralingsbescherming. 

“Een leuke manier om veel te leren over stralingsbescherming. Ik durf wel te zeggen dat ik iets heb geleerd!”
Brenda Mandemakers
Tandarts

Wat krijgt u in de online nascholing?

Altijd toegang


In een online leeromgeving staan alle modules van de nascholing. U behoudt maar liefst 1 jaar lang toegang tot de leeromgeving.

Toetsen


Iedere module sluit u af met een toets die met een voldoende afgerond dient te worden om de nascholing succesvol af te sluiten.

Certificaat


Bij succesvolle afronding van de nascholing ontvangt u een certificaat dat 4 KRT punten vertegenwoordigt.

Hierover leert de tandarts in de nascholing:

De aard van
röntgenstraling


In dit onderdeel gaan we in op hoe de bouw van materie is en hoe röntgenstraling nu eigenlijk wordt opgewekt. Hierbij komen allerlei parameters kijken en we zetten uiteen wat de gevolgen van deze parameters zijn op een afbeelding. We gaan in op wat wisselwerking is met materie en wat u kunt doen om af te schermen tegen röntgenstraling.

De biologische effecten van
röntgenstraling


Aan het eind van deze module bent u in staat de opbouw en de functies van de cel te benoemen, en de basisprincipes van radiobiologie te begrijpen. Ook bespreken we de achtergronden van dosislimieten en -referentieniveau's en welke factoren van invloed zijn op biologische effecten. En natuurlijk hoe deze van toepassing zijn in de tandheelkundige radiologie.

Wetgeving
stralingsbescherming


In deze module behandelen we de nationale en internationale richtlijnen in de stralingsbescherming. We beschrijven wat de Kernenergiewet en Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming inhoudt en hoe een stralingsbeschermingsorganisatie is opgebouwd. En wanneer moet u nu eigenlijk een registratie of een vergunning aanvragen? We bespreken de praktijkrichtlijnen en welke veldnormen er gelden. Toegepast op de mondzorgpraktijk.

Beschermende
maatregelen


Hierin zetten we uiteen wat nu eigenlijk ALARA is en hoe dit in de praktijk kan worden toegepast. De kwadratenwet, filtering, persoonlijke beschermingsmiddelen en alles wat van invloed is op de dosis, zowel voor patiënt als ook voor de werknemer. Praktijkgericht en direct toe te passen.

Leerdoelen voor TMS Tandheelkunde basis

De tandarts kan aan het eind van deze nascholing:

 De aard van röntgenstraling begrijpen en de wijze waarop deze wordt geproduceerd;
✓ De invloed benoemen van het aanpassen van de diverse instelparameters;
✓ Een eenvoudige afschermingsberekening  uitvoeren;
✓ De relevante parameters voor dosimetrie en beeldkwaliteit benoemen binnen de betreffende medische toepassing(en);
✓ Aan de hand van radiobiologie de achtergronden van dosislimieten en -referentieniveaus begrijpen;
✓ Factoren benoemen welke van invloed zijn op het biologische effect van röntgenstraling;
✓ De formele taken van een TMS benoemen en hoe deze in een organisatie is waar te maken;
✓ Afdelingsprotocollen en andere stralingsrelevante zaken toetsen aan de Kernenergiewet-vergunning en de vigerende wet- en regelgeving.
✓ Eventueel noodzakelijke wijzigingen signaleren in de RI&E en dit voorleggen aan de SBD;
✓ ALARA maatregelen voor patiënt en medewerker beschrijven en toepassen binnen de praktijk;

Dit levert de online nascholing u op:

Werknemers in een tandartspraktijk ALARA werken met röntgenstraling

✔ De wettelijk verplichte nascholing stralingsbescherming volgen in uw eigen tijd;

✔ Uw praktijk hoeft niet dicht omdat het team niet naar een fysieke trainingslocatie hoeft voor nascholing;

✔ De toekenning van 4 KRT punten na succesvolle afronding van de online nascholing stralingsbescherming.

€249

Nascholing TMS Tandheelkunde basis

Inhoud: 4 modules

Studiebelasting: 4 uur

KRT punten: 4

Wilt u alle tandartsen in uw praktijk toegang geven tot deze cursus? Neem dan contact op via email om gebruik te maken van ons aanbod voor de gehele tandartsen praktijk.