Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€249

Nascholing TMS tandheelkunde

Deze online nascholing stralingsbescherming is bedoeld voor tandartsen die in het bezit zijn van een diploma TMS Tandheelkunde Basis (voorheen 5A/M). Na het volgen van deze cursus bent u weer volledig up-to-date wat betreft de moderne stralingshygiëne en huidige regelgeving. En u voldoet aan de eis van de 5-jaarlijkse nascholing op het gebied van stralingsbescherming, zoals beschreven in de KNMT-richtlijn tandheelkundige radiologie. Deze nascholing rondt u af met een certificaat.

Inhoud: 4 modules

Studiebelasting: 4 uur

KRT: 4 punten

In eigen omgeving, in eigen tempo

De leerdoelen in deze nascholing worden op een prettige manier gerealiseerd door afwisselend gebruik van media zoals tekst, afbeeldingen, video’s en explainers. Dit is een online nascholing die niet snel verveelt en waardoor kennis gedegen wordt opgefrist.  Bovendien hoeft u de praktijk of huis niet te verlaten om deze nascholing te volgen en kan op elk gewenst moment van de dag. Na betaling houdt u een jaar lang toegang tot de cursusinhoud*.

De leerdoelen van de cursus

De tandarts kan:

  1. De aard van röntgenstraling begrijpen en de wijze waarop deze wordt geproduceerd;
  2. De invloed benoemen van het aanpassen van de diverse instelparameters;
  3. Een eenvoudige afschermingsberekening  uitvoeren;
  4. De relevante parameters voor dosimetrie en beeldkwaliteit benoemen binnen de betreffende medische toepassing(en);  
  5. Aan de hand van radiobiologie de achtergronden van dosislimieten en -referentieniveaus begrijpen;
  6. Factoren benoemen welke van invloed zijn op het biologische effect van röntgenstraling;
  7. De formele taken van een TMS benoemen en hoe deze in een organisatie is waar te maken;
  8. Afdelingsprotocollen en andere stralingsrelevante zaken toetsen aan de Kernenergiewet-vergunning en de vigerende wet- en regelgeving.
  9. Eventueel noodzakelijke wijzigingen signaleren in de RI&E en dit voorleggen aan de SBD;
  10. ALARA maatregelen voor patiënt en medewerker beschrijven en toepassen binnen de praktijk;

*Niets uit deze cursus mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder.

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€249