Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€ 79,00

Welkom bij de module ‘Wetgeving stralingsbescherming‘.

Als ondernemer bent u verantwoordelijk dat er binnen uw praktijk volgens de huidige wet- en regelgeving wordt gewerkt, zodat u en uw medewerkers veilig kunnen werken met röntgenstraling. Daarom is het belangrijk dat u op de hoogte bent van deze regelgeving. Welke punten moet u allemaal geregeld hebben? Hoe ziet een KEW-dossier er uit? Moet ik nu een registratie of een vergunning aanvragen? Allemaal punten welke in deze module aan bod komen. 

Aan het eind van deze module kunt u:

  1. Nationale en internationale richtlijnen benoemen;
  2. Beschrijven wat de Kernenergiewet en Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming inhoud;
  3. Hoe een stralingsbeschermingsorganisatie is opgebouwd;
  4. Wanneer u een registratie of vergunning moet aanvragen;
  5. Wat de praktijkrichtlijn is en welke veldnormen er gelden;
  6. Wat voor externe toezichthoudende instanties er zijn en wat hun taken zijn.

Deze leerdoelen geven we zo afwisselend mogelijk weer, zodat de cursus niet verveelt. Deze module heeft een studiebelastingsduur van ongeveer 1 uur.

Aan het eind van deze module staan een aantal toetsvragen, om u te helpen de stof beter te beheersen. Na het juist beantwoorden van deze vragen ontvangt u het nascholingscertificaat. Deze nascholing is geaccrediteerd met 1 KRT punt. 

 

Klik op het eerste hoofdstuk om de module te starten!