Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€ 79,00

Welkom bij de module ‘Beschermende maatregelen‘.

In deze module worden de mogelijke dosis beperkende maatregelen besproken voor de patiënt, voor u en uw medewerkers. Hoe kunnen ook al weer de ALARA principes toegepast worden in de praktijk? Wat is de beste positie ten opzichte van de buis wanneer een begeleider bij de opname staat? Hoe zit het met persoonlijke beschermingsmiddelen? Allemaal punten die in deze module aan bod komen.

Aan het eind van deze module bent u in staat;

  1. Uit te leggen wat rechtvaardiging, ALARA en dosislimieten zijn
  2. De kwadratenwet te begrijpen;
  3. Invloed van afstand, filtering en diafragmering uit te leggen
  4. Factoren te benoemen welke van invloed zijn op de dosis;
  5. De keuze van opnametechniek in relatie tot de diagnostische vraagstelling toe te lichten;
  6. Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen te verklaren;
  7. Te bepalen wat de noodzaak is van overige beschermende maatregelen.

Deze leerdoelen geven we zo afwisselend mogelijk weer, zodat de cursus niet verveelt. Deze module heeft een studiebelastingsduur van ongeveer 1 uur. 

Aan het eind van deze module staan een aantal toetsvragen, om u te helpen de stof beter te beheersen. Na het juist beantwoorden van deze vragen ontvangt u het nascholingscertificaat. Deze nascholing is geaccrediteerd met 1 KRT punt. 

 

Klik op het eerste hoofdstuk om de module te starten!