Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€ 79,00

Module 2: 'Biologische effecten van röntgenstraling'

Het vakgebied radiobiologie ontstond door onderzoek te doen naar de interactie van weefsels met ioniserende straling. Om de gevolgen van de wisselwerking van ioniserende straling met menselijk weefsel te kunnen begrijpen, is het nodig enige kennis te bezitten van de biologische processen welke zich in de cel afspelen. In deze module komt aan bod welke weefsels ook al weer het meest gevoelig zijn voor ioniserende straling, welke weefselreacties en stochastische effecten er zijn en welke wisselwerking nu het meest belangrijk is binnen de tandheelkundige radiologie.

Aan het eind van deze module bent u in staat;

  1. De opbouw en de functies van de cel te benoemen;
  2. De principes van radiobiologie te begrijpen;
  3. De biologische effecten van straling en de interactie van straling met levend weefsel te begrijpen;
  4. Aan de hand van radiobiologie de achtergronden van dosislimieten en -referentieniveaus te begrijpen en aan derden uitleggen;
  5. Uitleggen wat latentietijd is;
  6. Factoren te benoemen welke van invloed zijn op het biologische effect;
  7. Uit te leggen wat stochastische effecten en weefselreacties zijn;
  8. Risico’s op tumoren en erfelijke afwijkingen (genetische effecten) te benoemen;
  9. Het principe van lineaire dosiseffect relatie te begrijpen in relatie met de tandheelkunde;

Deze leerdoelen geven we zo afwisselend mogelijk weer, zodat de cursus niet verveelt. Deze module heeft een studiebelastingsduur van ongeveer 1 uur. De module is geschikt voor tandartsen, tandartsassistenten en mondhygiënisten die verplicht aan het KNMT puntencriterium moeten voldoen.

Aan het eind van deze module staan een aantal toetsvragen, om u te helpen de stof beter te beheersen. Na het juist beantwoorden van deze vragen ontvangt u het nascholingscertificaat. Deze nascholing is geaccrediteerd met 1 KRT punt. 

 

Klik op het eerste hoofdstuk om de module te starten!